Testületi ülés 2017. szeptember 27-én
2017.09.22. 09:59
2017. szeptember 27-én (szerdán) 18:00 órakor testületi ülést, 18.30 h-kor zárt testületi ülést tart  a Városháza földszinti tanácskozó termében. Napirendi pontok:

 
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2017. szeptember 27-én (szerdán) 18:00 órakor testületi ülést tart

 a Városháza földszinti tanácskozó termében,

melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:  

1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Tóth István polgármester

2.) A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása

Előadó: Tóth István polgármester

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

3.) Csatlakozás a Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj pályázat 2018. évi fordulójához

Előadó: Tóth István polgármester

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Idegenforgalmi, Oktatási és Kulturális Bizottság

4.) Javaslat háziorvosi körzetekre vonatkozó feladat-ellátási szerződések módosítására

Előadó: Tóth István polgármester

Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

5.) A Gárdonyi Polgármesteri Hivatal iratselejtezési, iratrendezési feladatainak elvégzésére vonatkozó megbízási szerződés elfogadása

Előadó: Tóth István polgármester

Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság

6.)  A Gárdonyi Polgármesteri Hivatal villamos felújítása – vállalkozási szerződés elfogadása

Előadó: Tóth István polgármester

Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság

7.) A házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint a fizetendő díjak mértékéről szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Tóth István polgármester

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

8.) A Gárdonyi Polgármesteri Hivatal melletti sportpark zöldterület- és környezetrendezési terve

Előadó: Tóth István polgármester

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

9.) Víziközmű rendszer 2018-2032. évi Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadása

Előadó: Tóth István polgármester

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 

10.) Dinnyési kerékpárút megvilágítása – árajánlatkérés   

Előadó: Tóth István polgármester

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 

11.) A 3654/3 hrsz-ú ravatalozó bekötése a szennyvíz- és vízhálózatba

Előadó: Tóth István polgármester

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság 

12.) A gárdonyi 2265/45 hrsz-ú ingatlan hasznosítására kiírt pályázat – döntés  

Előadó: Tóth István polgármester

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 

13.) Jogsegélyszolgálat felmondása

Előadó: Tóth István polgármester

Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság 

Egyebek

Gárdony, 2017. szeptember 21.

Tóth István

polgármester


ZÁRT TESTÜLETI ÜLÉS

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. szeptember 27-én (szerdán) 18:30 órakor zárt testületi ülést tart a Városháza földszinti tanácskozó termében.

Napirend:
 
1.) Tájékoztató az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. 2017. I-II. negyedévi tevékenységéről
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
 
2.) Az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. kérelme
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
 
3.) Háromoldalú megállapodás jóváhagyása
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság
 
4.) „Művelődésügyért” kitüntető cím adományozása
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: összes bizottság
 
5.) „Gárdony Városért” kitüntető cím adományozása
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: összes bizottság
 
6.) „Díszpolgár” kitüntető cím adományozása
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: összes bizottság
  
Egyebek
 
Gárdony, 2017. szeptember 21.
 
Tóth István
polgármester
 
 

 

Fel