Testületi ülés 2017. június 28-án
2017.06.26. 17:05
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete  2017. június 28-án (szerdán) 18:00  órakor rendkívüli  testületi ülést, majd 18.30 h-tól rendkívüli zárt testületi ülést tart  a Városháza földszinti tanácskozó termében.

 

MEGHÍVÓ

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2017. június 28-án (szerdán) 18:00  órakor

rendkívüli testületi ülést tart

 a Városháza földszinti tanácskozó termében,

melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:  

1.) Gárdonyi Óvoda alapító okirat módosítása  

      Előadó: Tóth István polgármester

      Előzetesen tárgyalja: Idegenforgalmi, Oktatási és Kulturális Bizottság, Ügyrendi Bizottság

2.) Víziközművekre vonatkozó 2017-2031. gördülő fejlesztési terv módosítása

      Előadó: Tóth István polgármester

      Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

3.) Utcaelnevezés      

     Előadó: Tóth István polgármester

      Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

4.) Ingatlan felajánlás            

     Előadó: Tóth István polgármester

      Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

5.) Beépítési kötelezettség törlése iránti kérelem

      Előadó: Tóth István polgármester

      Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

6.) A többször módosított 3/2009. (I. 28.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat módosítása                         

     Előadó: Tóth István polgármester

      Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

7.) Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítása: Gárdony-Agárd Napsugár part és  Agárd alközpont területét érintően a véleményezési szakasz lezárása

     Előadó: Tóth István polgármester

      Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

8.) Gárdony 6074/14 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának rendezése

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

9.) Gárdony 6036/59 hrsz-ú terület egy részének földhivatali bejegyzéséről szóló szerződés

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

Egyebek

 

Gárdony, 2017. június 26.                                                                           

Tóth István

 polgármester

 


 

MEGHÍVÓ

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2017. június 28-án (szerdán) 18:30 órakor

rendkívüli zárt testületi ülést tart

 a Városháza földszinti tanácskozó termében,

melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:  

1.) „Gárdony Város Bora” vándordíj 2017.

      Előadó: Tóth István polgármester

      Előzetesen tárgyalja: Idegenforgalmi, Oktatási és Kulturális Bizottság

Egyebek

Gárdony, 2017. június 26.

 

Tóth István

polgármester
Fel