Tájékoztatás az országgyűlési képviselők 2018. évi választására vonatkozó tudnivalókról
2018.01.30. 09:50
Magyarország Köztársasági Elnöke 2018. április 8-ra tűzte ki az országgyűlési képviselők választását. Az országgyűlési képviselők választásán választójoggal rendelkezik az a nagykorú, magyar állampolgár, aki magyarországi lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel rendelkezik, továbbá az a magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgár, aki március 24-ig kéri a Nemzeti Választási Irodában a központi névjegyzékbe történő felvételét. 

Nem rendelkezik választójoggal az a nagykorú magyar állampolgár, aki közügyektől eltiltás hatálya alatt áll, valamint akit a bíróság kizárt a választójogból mert a választójog gyakorlásához szükséges belátási képessége pszichés állapota, szellemi fogyatkozása vagy szenvedélybetegsége miatt tartósan vagy időszakosan visszatérően nagymértékben csökkent illetve pszichés állapota vagy szellemi fogyatkozása miatt tartósan teljes mértékben hiányzik.

Szavazati joggal ugyan rendelkezik, de nem választható aki jogerősen, ítélet alapján szabadságvesztés büntetését tölti (feltéve, hogy nincsen eltiltva a közügyek gyakorlásától) vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelés alatt áll.

A magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgár egy egyéni választókerületi jelöltre és egy pártlistára, míg a magyarországi lakóhellyel nem rendelkező választópolgár egy pártlistára szavazhat.

A választópolgárok a választási értesítőt február 19-ig kapják meg. Az a választópolgár, aki nem kapott választási értesítőt, a lakóhelye szerinti választási irodánál tájékozódhat annak okáról, illetve igényelhet új értesítőt.

Akiknek február 9-e után változik meg a lakóhelye, az új lakcíme szerinti illetékes Helyi Választási Irodától kap értesítőt a szavazás pontos helyéről.

Egyéni képviselőjelölt ajánlására ajánlóíven lesz lehetőség, a február 19. és március 5. közötti időszakban. Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat, viszont egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat. Ajánlást jelölő szervezet képviselője, vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve annak képviselője     ( aktivista ) gyűjthet.

A választási kampány 2018. február 17-től 2018. április 8-án 19.00 óráig tart.

A szavazatszámláló bizottság megbízott tagjait legkésőbb március 23-án 16.00 óráig lehet bejelenteni.

A választási törvény rendelkezései szerint a választópolgárok a lakóhelyük szerinti, az értesítőn feltüntetett szavazókörben élhetnek szavazati jogukkal.  Az a választópolgár, aki a választás napján Magyarország területén, de a lakóhelyétől eltérő helyen tartózkodik, április 6-án 16.00 óráig átjelentkezés iránti kérelmet nyújthat be a lakóhelye szerinti illetékes választási irodába. Ezen kérelem alapján a Helyi választási Iroda törli a választópolgárt a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékéből, és felveszi az általa megjelölt település kijelölt szavazókörének névjegyzékébe. Fontos tudnivaló, hogy a választópolgár ebben az esetben csak a kijelölt szavazókörben szavazhat, melynek pontos címét az átjelentkezés iránti kérelmet elbíráló döntés tartalmazza.

Az a választópolgár, aki a szavazás napján külföldön tartózkodik, az adott ország nagykövetségen vagy főkonzulátuson szavazhat, abban az esetben, ha a lakóhelye szerinti Helyi Választási Irodától március 31-én 16.00 óráig kéri a  külképviseleti névjegyzékbe vételét.

 Az a választópolgár, aki egészségi állapota, fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt gátolt mozgásában, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be. A mozgóurna iránti kérelmet a Helyi Választási Irodába április 6-án pénteken 16.00 óráig, míg a szavazás napján a Szavazatszámláló Bizottsághoz 15.00 óráig lehet benyújtani.

 Az átjelentkezés iránti, a külképviseleti névjegyzék iránti, illetve a mozgóurna iránti kérelemre vonatkozó formanyomtatvány letölthető interneten a www.valasztas.hu oldalról, illetve beszerezhető a Helyi Választási Irodán. Az internetes felületen lehetőség van a kérelmek kitöltésére, és az illetékes választási irodához elektronikus úton történő továbbítására is.

 Fontos tudnivaló, hogy  aki átjelentkezés iráni kérelme alapján más településen, illetve külföldön szavaz, az egyéni képviselőjelölt vonatkozásában is a lakóhelye szerinti országgyűlési egyéni választókerület képviselőjelöltjei közül adhatja le valakire szavazatát.

 A mozgásában gátolt választópolgár kérheti, hogy olyan szavazókörben szavazhasson, amely akadálymentesen megközelíthető. A kérelmet az erre a célra szolgáló formanyomtatványon, a fent leírt módon lehet benyújtani.

 Gárdony város szavazóköreinek pontos címe:

1. szavazókör: Nemzedékek Háza

2483 Gárdony, Gárdonyi G. u. 1.
Átjelentkezéssel szavazók részére kijelölt szavazókör, akadálymentes )

2. szavazókör: Általános Iskola

2483 Gárdony, Bóné K. u. 14.

3. szavazókör: Általános Iskola

2483 Gárdony, Bóné K. u. 14.

4. szavazókör: Általános Iskola

2484 Gárdony-Agárd, Iskola u. 2.

5. szavazókör: Gárdonyi Városüzemeltetési Kft.

2484 Gárdony-Agárd, Gárdonyi G. u. 34-38.

6. szavazókör: Közösségi Ház

2484 Gárdony-Agárd, Márvány u. 27. – akadálymentes

 7. szavazókör: Általános Iskola

2484 Gárdony-Agárd, Iskola u. 2.

8. szavazókör: Kastély Dinnyés

2485 Gárdony-Dinnyés, Gárdonyi G. u. 5.

 A szavazással kapcsolatos tudnivalókról márciusi lapszámunkban tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat.

Jankovics Zoltánné

aljegyző

Helyi Választási Iroda vezetőjének helyettese

 
Fel