Tájékoztatás a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos további intézkedésekről
2018.08.22. 14:54
Magyarország Kormánya 1364/2018. (VII. 27.) határozatával rendelkezett a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé vált további intézkedésekről. A határozat alapján a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesülnek a fűtési költségek viselésével összefüggésben.

 
Az igénybejelentéseket az önkormányzatoknak kell begyűjteniük és továbbítaniuk a Belügyminisztérium felé.
 
A téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben nem részesült, gáz- vagy távhő szolgáltatási szerződéssel nem rendelkező háztartások 2018. október 15-ig nyújthatják be igénybejelentő nyilatkozatukat a Polgármesteri Hivatal 223. számú irodájában, az erre a célra szolgáló formanyomtatványon. A nyomtatvány beszerezhető a Városháza portáján, a fenti irodában, a Fókusz Szociális Szolgálatnál és letölthető Gárdony Város Önkormányzat honlapjáról.
 
Az igénybejelentés feltétele annak tudomásul vétele a bejelentő részéről, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzi, hogy a bejelentő háztartása korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült.
 
Jankovics Zoltánné
aljegyző
 
 letölthető nyomtatvány (igénybejelentő nyilatkozat)
Fel