Szervezeti és Működési Szabályzat
Gárdony Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testülete Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról az alábbi rendeletet alkotja:
Oldal nyomtatása
Fel