Rövidebb munkahét, tovább csökkent az influenzaszerű megbetegedések száma
2018.03.21. 11:46
A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint 2018. március 12. és március 18. között (2018. 11. hetében) a megyében - az előző heti 3732 beteggel szemben - 1768 fő, az előző hetinél 52,6%-kal kevesebb beteg fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel. A 100 ezer lakosra vonatkoztatott megyei megbetegedési arány 424,9%ooo-nek bizonyult, a járványos küszöbérték közel háromszorosa. 

Az influenzaszerű megbetegedésekkel orvoshoz fordulók aránya mindhárom járási népegészségügyi osztály illetékességi területén csökkent. A területek érintettsége között ezen a héten is jelentős kü-lönbség figyelhető meg. Egy járási népegészségügyi osztály illetékességi területén a járványos küszöb-érték közel három és félszerese, meghaladva a magas küszöbértéket; másik járási népegészségügyi osztály illetékességi területén a járványos küszöbérték két és félszerese, közelítve a i magas küszöbér-tékhez; a harmadik járási népegészségügyi osztály illetékességi területén meghaladta a járványos kü-szöbérték másfélszeresét, a magas küszöbérték alá csökkenve.
 
A területi megbetegedési arány legmagasabb a Székesfehérvári Járási Hivatal Hatósági Főosztály Nép-egészségügyi Osztály illetékességi területén 513,7%ooo; ezt követi a Dunaújvárosi Járási Hivatal Nép-egészségügyi Osztály illetékességi területe 387,2%ooo; változatlanul legalacsonyabb a Móri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály illetékességi területén 241,9%ooo A megye egész területén az influenzaszerű megbetegedések száma a 8. héten érte el a maximumát, a 9. héten elindult csökkenés a 11. héten tovább folytatódott, azonban a 100 ezer lakosra vonatkoztatott megbetegedési arány változatlanul mindhárom járási népegészségügyi osztály illetékességi területén és megyei szinten is még jelentősen a járványos küszöbérték felett van. Az influenza aktivitás a mérsékelten magas tartományban van.
 
Az elmúlt héthez viszonyítva az orvosnál influenzaszerű tünetekkel megjelent betegek között tovább csökkent a gyermekek és a fiatal felnőttek aránya A középkorúak és az idősek korcsoportjába tartozók-nál emelkedés látható. A betegek 20,0%-a 0-14 éves gyermek; 29,2%-a 15-34 éves fiatal felnőtt volt. A 35-59 évesek korcsoportjába tartozott a betegek 33,6%-a; 17,2%-uk pedig a 60 éven felüliek közül ke-rült ki. A betegek több mint egy harmadát a középkorúak köréből jelentették. Az influenzaszerű meg-betegedések előfordulási gyakorisága az 1-2 évesek és a 25-34 évesek között volt a legmagasabb.
 
A kórházi influenzajelentő szolgálat adatai szerint a 11. naptári héten az influenza, illetve influenzasze-rű megbetegedés miatt kórházi ápolást igénylő betegek száma az előző héthez képest változatlan. Tárgy héten két felnőtt beteg igényelt intenzív ellátást és gépi lélegeztetést.
 
Influenzaszerű megbetegedések halmozódásáról a 2018. év 11. hetében sem érkezett jelentés.
 
Magyarországon a jelentés elkészítéséig 2017. 40. hetétől a beküldésre került 1 220 betegtől származó feldolgozott légúti mintából 447 betegnél igazoltak influenza B és 88 betegnél influenza A vírus okozta fertőzést. Tizenhét főnél Légúti óriássejtes vírus és huszonkilenc főnél adenovírus okozta fertőzést iga-zoltak.
 
Megyénk területéről a tájékoztató írásáig a 11. héten nem igazoltak további fertőzést, így a jelentés írásáig 19 influenza B és 6 influenza A vírus került azonosításra, valamint két adenovírus és egy Légúti óriássejtes vírus kóroki szerepe igazolódott. Az influenza pozitivitási arány 53,2%-nak felelt meg. A ki-mutatott influenzavírusok között (76,0%) továbbra is az influenza B vírus volt a felelős.
 
Influenza figyelőszolgálat adatai (megbetegedési arány 100 ezer lakosra) 2017/2018. évi influenza sze-zonban, Fejér megyében:
 

 Járási Népegészségügyi Osztály illetékességi területe

09. hét

10. hét

11. hét

Dunaújváros, Sárbogárd

1093,8

1035,7

387,2

Mór, Bicske

746,8

426,0

241,9

Székesfehérvár

1157,2

985,4

513,7

FEJÉR MEGYE

1061,8

896,7

424,9

 
A klinikai és a virológiai adatok értékelése alapján megállapítható, hogy megyénkben a 2018. év 1. hetétől kezdődő influenza járvány során a becslések szerint a lakosság 8,3%-a fordult orvoshoz. A 11. héten 100 ezer lakos közül 425 fő kereste fel orvosát influenzás panaszok miatt.
 
2018. 11. hetében az influenzaszerű megbetegedések nagy arányú csökkenésének, alacsonyabb elő-fordulásának hátterében elsősorban a március 15-ei ünnep miatti megváltozott munkarend, a 3 mun-kanapból álló hét, illetve a nagyobb arányú szabadságolások állhatnak.
 
A kórházban ápolt betegek védelme érdekében Fejér megye valamennyi fekvőbeteg intézményében 2018. január 26-tól elrendelt kórházi látogatási tilalom minden osztályra kiterjedően továbbra is ér-vényben marad.
 
Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
 
Fel