Rendkívüli testületi ülés június 14-én a Városházán
2017.06.13. 19:31
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. június 14-én (szerdán) 18:00  órakor rendkívüli testületi ülést, 18.30 h-kor rendkívüli testületi ülést tart  a Városháza földszinti tanácskozó termében

 
 
 

M E G H Í V Ó

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2017. június 14-én (szerdán) 18:00  órakor

rendkívüli testületi ülést tart

 a Városháza földszinti tanácskozó termében,

melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:  

1.) Közbeszerzési terv módosítása

      Előadó: Tóth István polgármester

      Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

2.) Utak – közbeszerzési kiírás   

      Előadó: Tóth István polgármester

      Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

3.) Agárd, Iskola előtti útszakasz átépítése – közbeszerzés döntés

      Előadó: Tóth István polgármester

      Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

4.) Kátyúzás – árajánlatok elbírálása   

      Előadó: Tóth István polgármester

      Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  

5.) Főépítészi feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés elfogadása

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság

6.) Településképi Arculati Kézikönyv és Helyi Településképi Rendelet elkészítésére vonatkozó szerződés elfogadása

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság

7.) Védőnői álláshelyre benyújtott pályázat elbírálása

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Egészségügyi és Szociális Bizottság

8.) Deviser Zrt. kérelme   

      Előadó: Tóth István polgármester

      Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

9.) Csúszásgátló útburkolat telepítése

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

10.) Ingatlanértékesítések

       Előadó: Tóth István polgármester

       Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

11.) Bérleti szerződés módosításának elfogadása

       Előadó: Tóth István polgármester

       Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság

12.) Az egyes helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánítására vonatkozó önkormányzati rendelet módosítása

       Előadó: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia jegyző

       Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

13.) Önkormányzati tulajdonban lévő víziközmű vagyonelemek állami tulajdonba kerülése

       Előadó: Tóth István polgármester

       Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

14.) Az Agárdi Popstrand főrendezőjével kötendő megállapodás jóváhagyása

       Előadó: Tóth István polgármester

       Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

15.) Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítása: Gárdony-Agárd Napsugár part és Agárd alközpont területét érintően a véleményezési szakasz lezárása

       Előadó: Tóth István polgármester

       Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

16.) A Gárdony-Agárd, Széchenyi u. 7066/4 hrsz. alatti sportöltöző ivóvíz, tüzivíz és szennyvíz bekötése

       Előadó: Tóth István polgármester

       Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Egyebek

Gárdony, 2017. június 12.

Tóth István

polgármester


M E G H Í V Ó

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2017. június 14-én (szerdán) 18:30  órakor

rendkívüli zárt testületi ülést tart

 a Városháza földszinti tanácskozó termében,

melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:  

1.) VHG Nonprofit Kft. ügyvezetőjének jutalmazása   

      Előadó: Tóth István polgármester

      Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Egyebek

Gárdony, 2017. június 12.

Tóth István

 

polgármester

Fel