Rendkívüli testületi ülés 2019. április 17-én
2019.04.16. 11:32
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. április 17-én (szerdán) 18:00 órakor testületi ülést, majd 18.30 órakor zárt testületi ülést tart a Városháza földszinti tanácskozó termében.
 
 
Napirendi pontok:

 

 

M E G H Í V Ó

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2019. április 17-én (szerdán) 18:00 órakor

rendkívüli testületi ülést tart

a Városháza földszinti tanácskozó termében,

melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:  

1.) Önkormányzati tulajdonú vízfolyások üzemeltetése

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

2.) Környezet-tudatosság és integrált fenntarthatósági szemlélet az „Agárdi településrészi központ I. ütem” című pályázathoz kapcsolódóan - vállalkozási szerződés

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság

3.) Képzőművészeti alkotások megvalósítása

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Idegenforgalmi, Oktatási és Kulturális Bizottság

4.) A többször módosított 3/2009. (I. 28.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat módosítására irányuló kérelem                                

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

5.) Támogatási kérelem

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

6.) Agárd, Csongor utca járda felújítása

      Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

7.) A gárdonyi 7629/2 hrsz-ú ingatlan adásvételi szerződése

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság

8.) Bika-völgyi sétány megvalósítása – közbeszerzési eljárás előkészítése

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

9.) Szerződésmódosítás

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság

10.) Ingatlan adásvételi szerződés aláírása

       Előadó: Tóth István polgármester

       Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság

Egyebek

Gárdony, 2019. április 15.

                                                                                                 Tóth István

                                                                                               polgármester


 

M E G H Í V Ó

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2019. április 17-én (szerdán) 18:30 órakor

rendkívüli zárt testületi ülést tart

a Városháza földszinti tanácskozó termében,

melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirend:

 

1.) Köztartozás mentesség                                                                            

      Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság

2.)  „Agárdi ravatalozó építése vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás - döntés

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

 Egyebek

Gárdony, 2019. április 15.

                                                                                                 Tóth István

                                                                                               polgármester

 

Fel