Rendkívüli testületi ülés - 2019. 01. 30.
2019.01.29. 16:03
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. január 30-án (szerdán) 18:00 órakor rendkívüli testületi ülést tart a Városháza földszinti tanácskozó termében. Napirendi pontok:
 

 
M E G H Í V Ó
 
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. január 30-án (szerdán) 18:00 órakor
rendkívüli testületi ülést tart
a Városháza földszinti tanácskozó termében,
melyre tisztelettel meghívom.
 
Napirend:
 
1.) 2019. évi köztisztviselői teljesítménycélok meghatározása
Előadó: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia jegyző
Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság
 
2.) Köztisztviselők 2019. évi Cafetéria keretének megállapítása és a 2019. évi Cafetéria Szabályzat elfogadása
Előadó: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia jegyző
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság
 
3.) Polgármester előző évi, igénybe vett szabadsága mértékének megállapítása
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság
 
4.) Polgármester 2019. évi szabadságának ütemezése
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság
 
5.) Javaslat iskolák felvételi körzetének megállapításához vélemény kialakítására
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Idegenforgalmi, Oktatási és Kulturális Bizottság
 
6.) A gárdonyi 0190/2 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása iránti eljárás megindításának kezdeményezéséről
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság
 
7.) A TOP.-3.2.2-15 kódszámú pályázat előkészítéséhez szükséges gárdonyi 0168/88 hrsz-ú ingatlant érintő adásvételi szerződés
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság
 
Egyebek
 
Gárdony, 2019. január 29.
 
 
Tóth István
polgármester
 
Fel