Pályázati felhívás - titkárnő
2017.10.31. 18:37
A Gárdonyi Polgármesteri Hivatal (2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.) a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. alapján pályázatot ír ki titkárnői álláshely betöltésére.

Pályázati felhívás titkárnői álláshelyre

A Gárdonyi Polgármesteri Hivatal (2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.) a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. alapján pályázatot ír ki titkárnői álláshely betöltésére.

A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű időtartam, 3 hónap próbaidővel.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Fejér megye, 2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.

Ellátandó feladatok:

 • a jegyzői titkárságon titkárnői feladatok ellátása,
 • postai küldemények érkeztetése naprakész aktualizálása, posta és küldemények kezelése,
 •  a jegyző és az aljegyző levelezésének bonyolítása,
 •  telefonhívások fogadása, ügyfelek tájékoztatása,
 • gépelési feladatok,
 • képviselő-testületi üléseken, tárgyalásokon történő jegyzőkönyvvezetés és hangfelvétel készítése,
 • a jegyző és az aljegyző félfogadásának koordinálása,
 • szervezési feladatok ellátása, utazásokkal kapcsolatos teljeskörű ügyintézés,
 • üzleti partnerek és vendégek fogadása, és ellátása,
 •   telefonhívások kezelése, belső kommunikáció támogatása,
 •   utazások leszervezése, teljeskörű ügyintézése,
 • választások lebonyolításában való közreműködés.

Pályázati feltételek:

 •  magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 •  büntetlen előélet
 • egészségügyi alkalmasság
 • érettségi vizsga, továbbá irodavezetői vagy ügyintéző titkári végzettség
 •  3-5 év szakmai tapasztalat
 • MS Office programok (Outlook, Word, Excell, PowerPoint) magabiztos ismerete

Az álláshoz tartozó elvárások:

 •  terhelhetőség, megbízhatóság, etikus magatartás, lojalitás
 • ápolt, igényes megjelenés
 •  határozottság, kiváló kapcsolatteremtő- és problémamegoldó képesség
 • precizitás, nyitottság és személyes hatékonyság.

Bérezés: megegyezés szerint

Jogállás és további juttatások: A jogállásra és a juttatásokra a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadóak.

Pályázattal kapcsolatos határnapok: A munkakör 2017. december 01. napjától tölthető be.

A pályázat beérkezésének határideje: 2017. november 15.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 30.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, dokumentumok:

 • Fényképes önéletrajz,
 • iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • pályázó nyilatkozata, hogy pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot zárt borítékban postai úton, vagy személyesen kell benyújtani, Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia a Gárdonyi Polgármesteri Hivatal jegyzője részére (2483 Gárdony, Szabadság út 20-22. címre.)

Kérjük a borítékon feltüntetni a megpályázott munkakör megnevezését.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást nyújt: Sima Éva humánpolitikai referens a 22/570-100/237-es telefonszámon

A pályázati kiírás közzétételének helye: www.gardony.hu; www.feol.hu
Fel