Pályázati felhívás - élelmezésvezetői munkakör
2017.11.27. 10:39
Gárdonyi Óvoda a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. Törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet, Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola, élelmezésvezető munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő. A munkavégzés helye: Fejér megye, 2484 Agárd, Iskola utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a főzőkonyha irányítása, működésének biztosítása. Az étkeztetés zökkenőmentes, és időben történő megszervezése, élelmiszer- biztonsági szabályok betartása, szállítókkal való kapcsolattartás, árubeszerzés. Anyaggazdálkodás, nyersanyag megrendelés-kiadás, raktárkészlet vezetés, nyersanyagnorma számítás, étlapkészítés, étkezési nyilvántartások, naplók vezetése, HACCP rendszer működtetése az egészséges étkeztetéssel kapcsolatos szempontok kiemelt figyelembe vételével. A konyhai dolgozók munkájának szervezése, felügyelete. Tűz, baleset és munkavédelmi szabályok betartása, kapcsolattartás az intézményvezetővel, önkormányzattal, étkezési térítési díjak beszedése. A munkáltató 3 hónapos próbaidőt köt ki.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII.  Törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: középiskola/gimnázium, élelmezésvezetői szakképesítés,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: főiskola, dietetikus szakképesítés, legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárás során személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. január 3.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 18.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Gárdonyi Óvoda címére történő megküldésével (2484 Agárd, Óvoda utca 25. ), elektronikus úton: Fekete Györgyné részére oviagard3@t-online.hu e-mail címen keresztül, személyesen: Fekete Györgyné, 2484 Agárd Óvoda utca 25.

Fel