Pályázat védőnő munkakör betöltésére
2018.06.26. 13:19
Gárdony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet védőnő munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, GYED, GYES idejére előreláthatólag 2020. március 03-áig.
 

 
Gárdony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
védőnő
munkakör betöltésére.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű, GYED, GYES idejére előreláthatólag 2020. március 03-áig
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye:
Fejér megye, 2483 Gárdony, Szabadság út 12.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) EszCsM rendeletben foglalt feladatok ellátása Gárdony I. sz. védőnői körzetében.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
- Egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél (vagy azzal egyenértékűnek elismert oklevél)
- Magyar állampolgárság
- Büntetlen előélet
- Cselekvőképesség
 A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- B kategóriás jogosítvány
- saját gépkocsi használata
A pályázat részeként benyújtandó iratok, dokumentumok:
- részletes, fényképes szakmai önéletrajz,
- iskolai végzettséget és képesítést igazoló okiratok másolata,
- Az Egészségügyi Szakdolgozók Országos Működési Nyilvántartásában lévő érvényes igazolvány másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat a pályázat elnyerése esetében az erkölcsi bizonyítvány kikéréséről,
- Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez,
- Nyilatkozat arról, hogy a pályázat nyílt vagy zárt képviselő-testületi ülésen tárgyalható.
 A munkakör betölthetőségének időpontja:
elbírálást követően azonnal
A pályázat benyújtásának határideje:
2018. július 25.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt
dr. Drdul Emília nyújt, a 06-30/390-1640-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatot zárt borítékban postai úton, vagy személyesen kell benyújtani, Tóth István Gárdony Város polgármestere részére, az alábbi címre: Gárdonyi Polgármesteri Hivatal 2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.
Kérjük a borítékon feltüntetni:
„Védőnői pályázat”
A pályázat elbírálásának határideje:
2018. augusztus 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
Gárdony Város honlapja (www.gardony.hu)
 
Fel