Meghívó testületi ülésre
2018.03.23. 14:12
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. március 28-án (szerdán) 18:00 órakor testületi ülést tart a Városháza földszinti tanácskozó termében. Napirendi pontok:

 Napirend:

Előadó: Tóth István polgármester

Előzetesen tárgyalja: Idegenforgalmi, Oktatási és Kulturális Bizottság

2.) Intézményi átszervezés véleményezése – Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és AMI Fekete István Tagiskolája

 Előadó: Tóth István polgármester

Előzetesen tárgyalja: Idegenforgalmi, Oktatási és Kulturális Bizottság

3.) A többször módosított 3/2009. (I. 28.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat módosítása

Előadó: Tóth István polgármester

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

4.) Gárdony, Agárdi Alközpont területén „Műhelyépület átalakítása – Játszóház terve”, valamint Gárdony, „Sportpark- Fogadó és öltözőépület” tervezési szerződései

Előadó: Tóth István polgármester

Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság  

5.) Kátyúzásra ajánlatkérés        

Előadó: Tóth István polgármester

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

6.) A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

 Előadó: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia jegyző

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

7.) Közművesítések

Előadó: Tóth István polgármester

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

8.) Javaslat a Gárdonyi Óvoda és tagintézményeibe történő beiratkozások időpontjának meghatározására     

Előadó: Tóth István polgármester

Előzetesen tárgyalja: Idegenforgalmi, Oktatási és Kulturális Bizottság

9.) Parkolóhelyek biztosítása

Előadó: Tóth István polgármester

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

10.) EFOP ösztöndíjpályázat

Előadó: Tóth István polgármester

Előzetesen tárgyalja: Idegenforgalmi, Oktatási és Kulturális Bizottság, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

11.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által készített éves költségelszámolás elfogadása

Előadó: Tóth István polgármester

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Egyebek

Gárdony, 2018. március 23.

Tóth István

polgármester


 

M E G H Í V Ó

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. március 28-án (szerdán) 18:30 órakor
zárt testületi ülést tart
a Városháza földszinti tanácskozó termében,
melyre tisztelettel meghívom.
 
 
Napirend:
 
1.) „Év Rendőre” díj adományozása
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Bíráló Bizottság
 
Egyebek
 
Gárdony, 2018. március 23.
 
 
Tóth István
polgármester
 

 

 
Fel