Meghívó testületi ülésre
2018.02.23. 13:17
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. február 27-én (kedden) 18:00 órakor testületi ülést tart
a Városháza földszinti tanácskozó termében. Napirendi pontok:

 
M E G H Í V Ó
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. február 27-én (kedden) 18:00 órakor
testületi ülést tart
a Városháza földszinti tanácskozó termében,
melyre tisztelettel meghívom.
Napirend:
 
1.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Tóth István polgármester
 
2.) Gárdony Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
 
3.) A 2018. évi költségvetés jóváhagyása
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: összes bizottság
 
4.) Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi költségvetése
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
 
5.) Szavazatszámláló bizottságok tagjainak, póttagjainak megválasztása
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság
 
6.) Javaslat az Egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló rendelet megalkotására
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Egészségügyi és Szociális Bizottság, Ügyrendi Bizottság
 
7.) 2018. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság
 
8.) Közbeszerzési szakértő kiválasztása a TOP-1.1.3-15 és TOP-4.2.1-15 pályázatokhoz
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
 
9.) Csoportos közbeszerzési eljárás lebonyolítása villamos energia beszerzésére
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság
 
10.) Helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: összes bizottság
 
11.) Egészségügyi feladata-ellátási szerződés módosítása
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Egészségügyi és Szociális Bizottság, Ügyrendi Bizottság
 
12.) Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ beszámolója és munkaterve
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Idegenforgalmi, Oktatási és Kulturális Bizottság
 
13.) A „Minority SafePack – Egymillió aláírása az európai sokszínűségért” nemzeti kisebbségvédelmi polgári kezdeményezéshez való csatlakozás
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Idegenforgalmi, Oktatási és Kulturális Bizottság
 
14.) Gárdony, Alközpont víz- és csatorna kiépítése – közbeszerzés kiírása
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság
 
15.) Lakóterületen kívüli kerékpárutak átadása üzemeltetésre
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság
 
16.) Posta utcai parkoló kivitelezésére árajánlatkérés
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
 
17.) Útfelújítások előkészítése
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
 
Egyebek
 
Gárdony, 2018. február 23.
 
Tóth István
polgármester
Fel