Meghívó testületi ülésre: 2018. január 31. szerda
2018.01.26. 13:10
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. január 31-én (szerdán) 18:00 órakor testületi ülést tart a Városháza földszinti tanácskozó termében. Napirendi pontok:

Napirend:
1.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Tóth István polgármester
2.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkájáról
Előadó: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia jegyző
Előzetesen tárgyalja: összes bizottság
3.) Beszámoló a 2017. évi adóztatásról
Előadó: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia jegyző
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
4.) A 2018. évi köztisztviselői teljesítménycélok meghatározása
Előadó: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia jegyző
Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság
5.) Köztisztviselők 2018. évi cafetéria keretének meghatározása és a 2018. évi Cafetéria Szabályzat elfogadása
Előadó: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia jegyző
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság
6.) Polgármester előző évi, igénybe vett szabadsága mértékének megállapítása
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság
7.) Polgármester 2018. évi szabadságának ütemezése
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság
8.) Közszolgálati Tisztviselők Napja
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság
9.) Védőnői álláshelyre benyújtott pályázat elbírálása
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság
10.) A többször módosított 3/2009. (I. 28.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat módosítási javaslat a gárdonyi 3324/2 és gárdonyi 3325/2 hrsz-ú területeket érintően
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
11.) A többször módosított 3/2009. (I. 28.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat módosítási javaslat a gárdonyi 2473 és gárdonyi 2474 hrsz-ú területeket érintően
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
12.) A többször módosított 3/2009. (I. 28.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat módosítási javaslat a gárdonyi 3654/4 hrsz-ú területet érintően
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
13.) Gárdony Településképi Arculati Kézikönyv elfogadása és a Településkép védelméről szóló rendelet megalkotása, valamint a Gárdony Város Építési Szabályzatáról szóló 3/2009. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság
14.) Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítás Gárdony több területét érintően – véleményezési szakasz lezárása
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság
15.) Javaslat iskolák felvételi körzetének megállapításához vélemény kialakítása
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Idegenforgalmi, Oktatási és Kulturális Bizottság
16.) Javaslat a Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás tagdíja biztosítására
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
17.) Javaslat „Nemeskócsag pár és környezete” szobor kompozíció elkészítésére megkötött vállalkozási szerződés módosítására
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság
18.) Javaslat a VTT Velencei-tavi Terület- és Településfejlesztési Nonprofit Kft-be történő tagfelvételre
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
19.) Döntés „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat” felhívásról
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság
20.) Agárdi Alközponttal kapcsolatos tervezési szerződések jóváhagyása
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság
Egyebek
 
Tóth István
polgármester

 
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. január 31-én (szerdán) 19:00 órakor
zárt testületi ülést tart
a Városháza földszinti tanácskozó termében,
melyre tisztelettel meghívom.
 
Napirend:
 
1.) Kárigény bejelentése
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
 
Egyebek
 
 
Tóth István
polgármester
 
Fel