Meghívó képviselőtestületi ülésre: 2017. december 20.
2017.12.15. 16:02
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. december 20-án (szerdán) 18:30 órakor testületi ülést tart
a Városháza földszinti tanácskozó termében. Ezt követően zárt testületi ülés és közmeghallgatás is lesz.

 

M E G H Í V Ó

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2017. december 20-án (szerdán) 18:30 órakor

testületi ülést tart

a Városháza földszinti tanácskozó termében,

melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

1.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Tóth István polgármester

2.) A 2017. évi költségvetési rendelet III. számú módosítása

Előadó: Tóth István polgármester

 Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

3.) A 2017. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztató      

Előadó: Tóth István polgármester

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

4.) 2018. évi belső ellenőrzési terv

Előadó: Tóth István polgármester

 Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

5.) Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztató

Előadó: Tóth István polgármester

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  

6.) Lemondás intézményvezetői megbízásról

Előadó: Tóth István polgármester

Előzetesen tárgyalja: Idegenforgalmi, Oktatási és Kulturális Bizottság, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

7.) Tehergépjármű átadása

Előadó: Tóth István polgármester

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

8.) Önkormányzati képviselők választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettsége, valamint képviselői tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettsége

Előadó: Tóth István polgármester

Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság

9.) A gárdonyi 6282/5/A hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog 

Előadó: Tóth István polgármester

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

10.) Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása      

 Előadó: Tóth István polgármester

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

11.) Hivatali gépjármű beszerzése

 Előadó: Tóth István polgármester

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

12.) Az Agárdi Autójavító Kft. kérelme

Előadó: Tóth István polgármester

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

13.) Szerződésmódosítás a Fenyő KHT Kft-vel

Előadó: Tóth István polgármester

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

14.) Polgármesteri Hivatal elektromos felújítása

Előadó: Tóth István polgármester

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottsá

15.) Forgalmi rend változása

 Előadó: Tóth István polgármester

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

16.) Ingatlanértékesítés

Előadó: Tóth István polgármester

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

17.) A többször módosított 3/2009. (I. 28.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat módosítása

Előadó: Tóth István polgármester

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

18.) A 2018. évi munkaterv elfogadása

 Előadó: Tóth István polgármester

Előzetesen tárgyalja: összes bizottság

Egyebek

Gárdony, 2017. december 15.

Tóth István

polgármester


MEGHÍVÓ

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2017. december 20-án (szerdán) 19:30  órakor

zárt testületi ülést tart

a Városháza földszinti tanácskozó termében,

melyre tisztelettel meghívom. 

Napirend:

1.) A Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. ügyvezetői feladatára megbízás

Előadó: Tóth István polgármester

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

2.) Az Agárdi Zöld Kft. ügyvezetői feladatára megbízás

Előadó: Tóth István polgármester

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

3.) Gárdony 5429/5 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlása – adásvételi szerződés

Előadó: Tóth István polgármester

Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság

4.) Fejér Megyei kitüntető címekre javaslattétel

Előadó: Tóth István polgármester

Előzetesen tárgyalja: összes bizottság

Egyebek

Gárdony, 2017. december 15.

Tóth István

polgármester


M E G H Í V Ó

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2017. december 20-án (szerdán) 19.00 - 19.30 óra között

KÖZMEGHALLGATÁST  tart,

melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye:

Gárdonyi Polgármesteri Hivatal  
(2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.)

Gárdony, 2017. december 15. 

Tóth István

polgármester

Fel