Lassabban terjed az influenza
2018.02.22. 09:10
A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint 2018. február 12. és 18. között (2018. 07. hetében) a megyében 5147 fő, az előző hetinél 10,6%-kal több beteg fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel. A 100 ezer lakosra vonatkoztatott megyei megbetegedési arány 1236,6%ooo volt.

Az influenzaszerű megbetegedésekkel orvoshoz fordulók aránya mindhárom járási népegészségügyi osztály illetékességi területén tovább emelkedett. A területek érintettsége között ezen a héten is jelentős különbség figyelhető meg. Egy járási népegészségügyi osztály illetékességi területén elérte a járványos küszöbérték kilenc és félszeresét, meghaladva az igen magas küszöbértéket; másik járási népegészségügyi osztály illetékességi területén a járványos küszöbérték nyolc és félszerese, változatlanul meghaladva az igen magas küszöbértéket; a harmadik járási népegészségügyi osztály illetékességi területén meghaladta a járványos küszöbérték négy és félszeresét, továbbra is meghaladva a magas küszöbértéket.
A területi morbiditás legmagasabb a Székesfehérvári Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály illetékességi területén 1422,7%ooo; ezt követi a Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály illetékességi területe 1264,8%ooo; legalacsonyabb a Móri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály illetékességi területén 678,4%ooo. A megye egész területén a 7. héten tovább emelkedett az influenzás panaszokkal orvoshoz fordulók száma, a 100 ezer lakosra vonatkoztatott megbetegedési arány az utóbbi 7 hétben folyamatos emelkedést mutatott és mindhárom járási népegészségügyi osztály illetékességi területén és megyei szinten is jelentősen túllépte a járványos küszöbértéket, a megyére vonatkoztatva a 7. héten meghaladta a járványos küszöbérték nyolcszorosát. Az influenza aktivitás továbbra is az igen magas tartományban van.

 Az elmúlt héthez viszonyítva az orvosnál influenzaszerű tünetekkel megjelentek kormegoszlásában lényeges változás nem történt, a gyermekek aránya 34,4% volt. A betegek 32,7%-a 15-34 éves fiatal felnőtt volt. A 35-59 évesek korcsoportjába tartozott a betegek 23,9%-a; 9,1%-uk pedig a 60 éven felüliek közül került ki. A betegek több mint egy harmadát a gyermekek, közel egyharmadát a fiatal felnőttek köréből jelentették. A 100 ezer azonos korcsoportba tartozó lakosra számított megbetegedési arány az előző héthez hasonlóan a 3-5 évesek és a 6-14 évesek körében volt a legmagasabb.

 A kórházi jelentőszolgálat adatai szerint - az előző héthez viszonyítva – csökkent az influenzaszerű megbetegedés miatt kórházi ápolást igénylők száma. Tárgy héten 4 beteg szorult intenzív ellátásra, közülük 2 fő igényelt gépi lélegeztetést. Valamennyi intenzív ellátást és gépi lélegeztetést igénylő beteg felnőtt volt.

 Influenza megbetegedések halmozódásáról 2018. év hatodik hetében már jelzett egy óvodában az elvégzett laboratóriumi vizsgálat influenza B vírus kóroki szerepét igazolta.

 Influenzaszerű megbetegedések halmozódásáról a 7. héten nem érkezett jelentés.

Magyarországon a jelentés elkészítéséig 2017. 40. hetétől a beküldésre került 636 betegtől származó feldolgozott légúti mintából 202 betegnél influenza B és 30 betegnél influenza A vírus okozta fertőzést igazoltak. Hét esetben Légúti óriássejtes vírus és tizennégy esetben adenovírus kóroki szerepét állapították meg. Megyénk területéről a jelentés írásáig 12 influenza B, 6 influenza A vírus került azonosításra, valamint egy adenovírus és 1 Légúti óriássejtes vírus kóroki szerepe igazolódott. Az influenzás megbetegedések döntő többségéért az influenza B vírus volt a felelős.

Influenza figyelőszolgálat adatai (megbetegedési arány 100 ezer lakosra) 2017/2018. évi influenza szezonban, Fejér megyében:

 

 Járási Népegészségügyi Osztály illetékességi területe

05.hét

06.hét

07.hét

Dunaújváros, Sárbogárd

1293,8

1197,0

1264,8

Mór, Bicske

699,4

552,2

678,4

Székesfehérvár

729,5

1277,5

1422,7

FEJÉR MEGYE

984,8

1118,4

1236,6

 

A kórházban ápolt betegek védelme érdekében Fejér megye valamennyi fekvőbeteg intézményében 2018. január 26-tól elrendelt kórházi látogatási tilalom valamennyi osztályra kiterjedően továbbra is érvényben marad.

Tájékoztatást adta a Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya

 
Fel