Kitüntető címek átadása a városházán, október 22-én
2018.10.25. 08:27
Gárdony Város Önkormányzat az 1994-ben alapított „Művelődésügyért” kitüntető címmel ismeri el azok érdemeit, akik kiemelkedően tevékenykednek az oktatás, nevelés, sport, közművelődés területén, vagy a városi rendezvények színvonalas lebonyolításában kiemelkedően közreműködnek. Ebben az évben Szekrényesné Kemenes Zsuzsanna, Szabóné Hege Orsolya és Sóspataki Ferenc részesültek a kitüntető címben.Gárdony Város Önkormányzat az 1999. évben alapított „Gárdony Városért” kitüntetéssel ismeri el azok érdemeit, akik hosszú távon, vagy kiemelkedően munkálkodtak városunk fejlődéséért, közéleti tevékenységükkel hozzájárultak az itt élők érdekeinek védelméhez, életfeltételeik biztosításához és fejlesztéséhez, vagy tevékenységükkel közvetlenül vagy közvetetten hozzájárultak Gárdony város jó hírének kialakításához, fenntartásához. Ebben az évben Kovácsa Attila, az Utépszerv Kft. és az Óriások és Törpék zenekar kapta meg a kitüntető címet.

 
„Művelődésügyért” kitüntető cím
Szabóné Hege Orsolya
 
Szabóné Hege Orsolya több évtizede aktívan részt vesz városunk kulturális életében. A „Alborada” kórus megalakulása óta lelkes és meghatározó tagja a vegyeskarnak.
A 90-es években, amikor még nem volt elegendő nyelvtanár az országban, angol nyelvet oktatott az agárdi iskolában. Jó kapcsolata a Chernelhez a mai napig megmaradt. Önkéntes munkával segíti az iskola diák cseréit. Szabad idejében többször is vállalta Cherneles diákcsoportok külföldre kísérését és felügyeletét ott tartózkodásuk alatt. Ezzel nagyban hozzájárult ahhoz, hogy tanulóink látóköre szélesedjen, emberi kapcsolataik bővüljenek, és egész életükre szóló élményeket szerezzenek.
Francia nyelvtudásával is önzetlenül segíti városunkat. A franciaországi Lesquin várossal egy évtizedes múltra visszatekintő testvérvárosi kapcsolatunk ügyeinek intézésében mindig számíthatunk rá. Készségesen fordítja leveleinket, melyekkel a testvérvárosi találkozókat készítjük elő. Fáradhatatlanul tolmácsol – ellenszolgáltatás nélkül – a különböző testvérvárosi látogatások alkalmával, sokszor akár 50 fős csoportoknak, mint pl. az öregfiúk labdarúgó csapatainak, a petáng játékosoknak vagy az Iglice népdalkörnek. Önkormányzatunk Szabóné Hege Orsolya segítségével nagyon sok hasznos, értékes gazdasági és szakmai tapasztalatot szerzett. A francia kapcsolatot nem csak nyelvtudásával, hanem kedves, megnyerő egyéniségével is erősíti.
Szabóné Hege Orsolyát évek óta tartó, magas szintű, önzetlen munkájának elismeréséül Önkormányzatunk „Művelődésügyért” kitüntetésben részesíti.

 
Művelődésügyért” kitüntető cím
Kemenesné Szekrényes Zsuzsanna
 
Kemenesné Szekrényes Zsuzsanna 1982 óta, 36 éve tanít az agárdi Chernelben. Matematika-technika szakos tanárként tanítványok generációit oktatta-nevelte nagy-nagy didaktikai gyakorlattal. Szakmai tudásának köszönhetően tanóráin a gyengébb képességű tanulók is jól megértették a matematika alapjait, a kiemelkedő képességűek pedig kimagasló versenyeredményeket értek el. A tavalyi tanévben például a Zrínyi Ilona matematikaversenyen megyei 1. helyezést ért el az egyik tanítványa, a Bolyai Matematikaversenyen pedig 3. helyezést szerzett a csapata.
Igazi közösségi emberként fontos szerepet töltött be a tantestület életében. A közös kirándulások, pedagógusnapok lelkes és pótolhatatlan generátora volt. Osztályfőnökként és kollégaként is gondoskodó figyelmet fordított azokra, akik nehéz élethelyzetbe kerültek. Nemcsak bölcs tanácsaira, hanem gyakorlati segítségére is számíthattak a rászorulók. Az új munkatársak beilleszkedését is szívén viselte.
Zsuzsa 14 éven át igazgatóhelyettesként segítette a Chernel munkáját. Eközben igyekezett nyugodtan, határozottan megoldani a nehéz helyzeteket, és mindig az együttműködésre törekedve kezelni a konfliktusokat. Az iskola gazdasági vezetése során korábban szerzett tapasztalatait jól tudta hasznosítani helyettesi munkájában, gyakorlatias hozzáállásával intézte a munkaügyeket, a gazdasági és pénzügyeket és a napi adminisztrációt.
Kemenesné Szekrényes Zsuzsa azok közé a pedagógusok közé tartozik, akik nyugdíjazásuk idejére is megőrizték életerejüket, a világra való nyitottságukat. A mai napig is nagy vitalitással segíti fiai illetve kis unokája életét.
Kemenesné Szekrényes Zsuzsannát tiszteletet érdemlő munkássága elismeréseként „Művelődésügyért” kitüntetésben részesítjük.
 
 
„Művelődésügyért” kitüntető cím
Sóspataki Ferenc
 
Sóspataki Ferenc 75 éves, közgazdász, cégvezető volt rokkantnyugdíjazásáig. Hasnyálmirigyrákból nem tudták kigyógyítani, halottnak vélték. Szívós akarattal, élni akarással a kertjében, erdőn, mezőn található gyom- és gyógynövényekkel meggyógyította magát, azóta is fogyasztja, másoknak is ajánlja, tanítja alkalmazásukat.
Bonsai Mester, vizsgázott Természetgyógyászat Egészségtanából (élettan, kórtan, anatómia/.
18 éve költözött Gárdonyba, még ki sem csomagolt, két hét múlva már Bonsai kiállítást tartott és megalakította a Gárdonyi Bonsai Klubbot a Nemzedékek Házában.
7 éve alapító tagja, majd vezetője az Agárdi Közösségi Házban az Agárdi Gyógyítókert Baráti Körnek. Mindkét klubban havonta tart előadást, bemutatót, Évente kiállítást szervez, nemcsak tanítja, oktatja a természet szeretetét, a biológiai, vegyszermentes kertművelést, gyógynövények használatát, termesztését, hanem évente többször gyógynövénygyűjtő túrákra viszi a klubtagok mellett az érdeklődőket, családjukat és a város környékbelieket is, díjtalanul.
Minden évben nemcsak részt vesz a városunkat egészségessé, szebbé tevő növényültetésben, hanem szervezi, mozgósítja eredményesen két klubja tagjai részvételét is. Az a fiatal, aki a Bonsai Klubban megismeri, megszereti a fákat, a parkjainkban nem fogja kettétörni őket.
Városunkban több, mint kétszáz előadása mellett Felvidéken, Erdélyben és hazánkban számos helyen, művelődési házakban, iskolákban, nevelőotthonokban, könyvtárakban, mozgáskorlátozottak klubjaiban, táboraiban alkalmanként, például néhányszor a Székesfehérvári Kodolányi Főiskolán, majd Cegléden, Szentesen, Miskolcon évek óta előadás-sorozatot indított a Rákellenes Liga támogatásával, ingyen, elhivatottságból, küldetéstudatból, emberbaráti szeretetből. Ezeken a helyeken is, mint agárdi, gárdonyi klubvezető öregbíti városunk hírnevét.
Sóspataki Ferencet önzetlen, fáradhatatlan munkája elismeréseként „Művelődésügyért” kitüntetésben részesítjük.
 
 
Gárdony Városért” kitüntető cím
Kovács Attila
 
1982-ben az Agárdi Mezőgazdasági Kombinátban kezdett dolgozni gépkarbantartó technikusként, majd 1983-ban került a Velencei-tavi Költségvetési Üzemhez, mint munka- és tűzvédelmi vezető. Itt az évek során végzett munkája elismeréseként többletfeladatként 1986-ban az igazgató az idegenforgalmi részleg vezetésével bízta meg, mely részleg egy jelentős átszervezést követően az üzem meghatározó részévé vált. A rendszerváltás során 1992-ben átalakult a Költségvetési Üzem szerkezete, létrejött a Városgazdálkodási és Turisztikai Kft., melynek igazgatói feladatait látta el. Irányítása alatt a tevékenységi körök bővítésével és a működési szerkezet átalakításával a Kft. már az első évben nyereségessé vált, majd a ’90-es évek második felében egy közel 200 főt foglalkoztató Turisztikai Rt-vé alakult. Egy sikeres pályázat révén az Rt. által üzemeltetett Agárdi Gyógyfürdő teljeskörű fejlesztésébe is belekezdett, azonban ennek kiteljesítésére már nem volt lehetősége.
2005. januárjától az újonnan létrejött Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Kft. vezetője lett, mely Kft. folyamatosan bővülő tevékenységekkel napjainkban is sikeresen működik.
Munkája során mindig fontosnak tartotta a versenyképességet és a folyamatos fejlődést, ezért igyekezett szakterületével kapcsolatban naprakész tudással rendelkezni, melyhez felsőfokú képzettségeket szerzett.
Az elmúlt 35 év során mindig fontos volt számára és az általa irányított – a helyi és környékbeli településekről kikerülő – dolgozók számára a szolgáltatásukkal érintett helyi lakosság és üdülni érkezők megelégedettsége.
Az önkormányzattal a munkakapcsolata nagyon jó, bármikor, bármilyen – hulladékszállítással kapcsolatban – felmerülő problémával fordulunk hozzá, azt azonnal megoldja a Kft-je segítségével, és rendkívüli helyzetekben is lehet számítani a segítségére.
A város érdekében hosszú évek óta végzett munkája elismeréseként Kovács Attilát „Gárdony Városért” kitüntetésben részesítjük.
 
 

„Gárdony Városért” kitüntető cím 
UTÉPSZERV Kft.
 
A vállalkozás 1985. márciusában gazdasági munkaközösségként alakult, jelenleg Kft-ként működik. A társaság abból a célból jött létre, hogy elsősorban Velencei-tó környéki településeken végezzen mélyépítési munkákat, utakat, járdákat, tereket építsen, felújítson. Jelenleg is a tó környéki településeken dolgoznak több területen, így Gárdonyban is, és ezt a munkát szeretnék továbbra is így folytatni.
A Társaság tulajdonosa 3 fő: Kovács Ferenc, Farsang Mihály, Vajda Dezső, mindegyikük természetes személy. Az ügyvezető Kovács Ferenc a kezdetektől, és a vezetőséghez tartozik még Erdő Béla építésvezető, aki szintén helyi lakos.
Az UTÉPSZERV Kft. már több, mint 30 éve foglalkoztat nagy számban (95 %-ban) zömében helyi lakosokat.
Hosszú évtizedek óta kapcsolatban állnak az önkormányzattal. Eddigi tevékenységük során a munkáikat igyekeztek mindenki megelégedésére végezni. Segítőkészen, hozzáértően, határidőben, mindig a megbízó érdekét szem előtt tartva végzik a munkájukat. Ha hirtelen segítségre, gyors és precíz munkára, esetleg nagy munkagépekre, tapasztalt munkaerőre van szüksége a városnak, rájuk mindig lehetett és lehet is számítani.
A város fejlődése érdekében hosszú évek óta végzett munkájuk elismeréseként az UTÉPSZERV Kft-t „Gárdony Városért” kitüntetésben részesítjük.
 
 
„Gárdony Városért” kitüntető cím
Óriások és Törpék zenekar
 
A zenekar az akkori ének-zene pedagógus, Nagy István tanár úr és diákjai: Cziczó Attila és Ignácz Attila által a ’80-as években megalapított gárdonyi Koksz zenekar alapjaira épülve alakult, és Szabó Bélával kiegészülve 1992-ben vette fel az Óriások és Törpék nevet.
Az évek alatt felhalmozott neves magyar zenekarok legismertebb slágereire épülő repertoárjukat számos környékbeli településen játszották nagy sikerrel, falunapok, akkor divatos búcsúk vendégei voltak, sokszor 4-5 órás koncertek, zenés összejövetelek fő műsorszámaként.
Székesfehérváron az akkor népszerű művelődési házakban (Öreghegyi, Felsővárosi, Tóparti Művelődési Ház) nagy sikerrel léptek fel több ízben, az azidőben sokak által látogatott élő zenét szolgáltató szórakozóhelyek is szívesen hívták a zenekart. Játszottak együtt rendhagyó koncerten a P Mobil legendás tagjaival, felléptek az Agárdi Popstrand nagyszínpadán, és kiegészülve fúvosokkal, vokalistákkal volt olyan nagykoncertjük, hogy 12 fővel léptek színpadra és adtak sikeres koncertet.
Gárdony város első saját, egész hétvégét betöltő „városi napok” rendezvénysorozatának több éven át zenekari házigazdái voltak, saját önálló műsoruk mellett az Utcabál hangulatát is színvonalas repertoárral segítették. Városrészeink lakosai együtt táncoltak, közösen énekeltek a zenekarral, és hogy ez mennyit jelentett az akkori lakosaink számára, azt mi sem bizonyítja jobban, mint a 25 évvel később az idei Hal-, Vad Fesztiválon megrendezett Óriások és Törpék zenekar koncertje, és a mindenki által jól ismert „Magyarock Magyarul” műsoruk, ahol az idő múlását meghazudtolóan ugyanazzal a vehemenciával, lelkesedéssel és nagy létszámban ugyanazon közönség lelkes és őszinte fogadtatásával idézték fel újra a mára már méltán híres városi fesztiválunk kezdeti időszakának hangulatát!
Cziczó Attila, Ignácz Attila és Szabó Béla városunk polgárai gyermekkoruk óta, Romhányi Áron Csernák Lászlóval együtt pedig sok szállal kötődik Gárdony városhoz, ahol karrierjük ezen feledhetetlen időszakát töltötték.
Példamutató munkájuk elismeréseként az Óriások és Törpék zenekart „Gárdony Városért” kitüntetésben részesítjük.
 
A kitüntetetteknek gratulálunk! Az átadó ünnepségen közreműködött a Heavens dobcsoport (vezető: Németh Attila). A címek átadása után rövid állófogadás következett, majd a Hősök Parkjában ünnepi beszéddel és koszorúzással folytatódott nemzeti ünnepünk városi rendezvénye. Ezt követően a Kákics zenekar "Feltettem magamban, Hazámat szolgálom! ..." című, az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire emlékező műsorát nézhettük meg a Nemzedékek Házában.
 
 
 
 
 
 
 
 
Fel