GARDONY PORTAL - PORTÁL VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK SZÁMÁRA       magyar   english   
 
ingyenes felolvasó program letöltése    Váltás a grafikus oldalra
Véleményezésre közzétett anyagok
ARCHIV
Vissza
 
Társadalmi részvétel az önkormányzati jogszabályalkotásban
Gárdony Településrendezési Terve - szabályozási tervlapok
 
előterjesztés - GÉSZ szabályozási terv
Gárdony több területet érintő módosítás
Gárdony átnézeti TSZ 
09 melléklete - szakhatósági állásfoglalások
SZT jelmagyarázat
7.2.4 M
8 1 3
11.1a 4M
6.4.2 M2
5.3.1.M
4.4.4.M2
7.1..3M
7.4.2.M
 
___2015. (_._) önkormányzati rendeletaGárdonyi Polgármesteri Hivatal köztisztviselıit megilletı egyes juttatásokról

Tisztelt helyi társadalmi szervezetek, alapítványok, közalapítványok, magánszemélyek, gazdálkodó szervezetek!

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 103/B. §-ának előírásai szerint az önkormányzatoknak rendeletileg kellett szabályozniuk a jogszabályalkotás előkészítésében való társadalmi részvétel szabályait. Ezen előírásnak Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete eleget tett a 13/2007. (IV.25.) önkormányzati rendeletének módosításával.

Az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályait a rendelet 9. sz. melléklete tartalmazza:

9. melléklet a 13/2007. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

 Az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályai
 
 1. A Testületi ülés a december havi munkaterv szerinti ülésén a következő naptári évre jogalkotási programot fogad el.
 2. A jogalkotási program a Testületi ülés munkaterv szerinti ülései szerint tartalmazza:
  1. az új tárgykörben megalkotandó és a hatályos önkormányzati rendeleteket módosító rendelet-tervezetek címét,
  2. az előkészítésért felelős személyek (előterjesztő, közreműködő) megnevezését.
 3. A jogalkotási programban szereplő rendelet-tervezetek kapcsán
  1. a társadalmi szervezet,
  2. alapítvány, közalapítvány
  3. magánszemély
  4. gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: egyeztetésben résztvevő) javaslatot fogalmazhat meg (a továbbiakban: előzetes javaslat).
 4. A egyeztetésben résztvevő az előzetes javaslatát a közreműködőhöz, a rendelet-tervezettel érintett munkaterv szerinti ülést megelőző hetedik hét első napjáig, írásban juttatja el.
 5. Az előzetes javaslat tartalmazza:
  1. az egyeztetésben résztvevő nevét,
  2. az egyeztetésben résztvevő képviselőjének nevét,
  3. elektronikus elérhetőségét, telefonszámát
  4. a rendelet-tervezet címét,
  5. a javaslatot, észrevételt,
  6. a javaslat indokait,
  7. az egyeztetésben résztvevő aláírását.
 6. Az előzetes javaslatot a rendelet-tervezetről szóló előterjesztés bizottsági tárgyalásakor ismertetni kell. Az ismertetésben szerepel az előzetes javaslat rövid összefoglalása, elfogadásának vagy elvetésének indoka.
 7. Az önkormányzat honlapján a Testületi ülési anyagokban közzétett rendelet-tervezettel kapcsolatban az egyeztetésben résztvevő a rendelet-tervezetet tárgyaló Testület ülését megelőző hétfőig írásban módosítást javasolhat (a továbbiakban: módosító javaslat) a jegyzőnél.
 8. A módosító javaslat tartalmazza:
  1. az egyeztetésben résztvevő nevét,
  2. az egyeztetésben résztvevő képviselőjének nevét,
  3. elektronikus elérhetőségét, telefonszámát
  4. a rendelet-tervezet címét,
  5. a jogalkotásról szóló törvényben előírtaknak megfelelő szövegszerű módosítást,
  6. a jogalkotásról szóló törvényben előírt előzetes hatásvizsgálatot tartalmazó dokumentumot,
  7. a jogalkotásról szóló törvényben előírt indokolási kötelezettségnek megfelelő indokolást,
  8. az egyeztetésben résztvevő aláírását.
 9. A hiánytalan javaslatot az illetékes Bizottság ülésén ismertetni kell. Ha az egyeztetésben résztvevő kérte meghallgatását, a bizottság ülésének időpontjáról elektronikusan tájékoztatni kell.
 10. Amennyiben az illetékes Bizottság a javaslatot támogatja, az bizottsági véleményként a Testület elé kerül.
 11. Az egyeztetésben résztvevő a Testület ülésén a 18. §-ban meghatározottak szerint szólalhat fel.
Felhívjuk a figyelmet a javaslattétel formai előírásaira! Ezek hiányában a javaslatok nem kerülnek bizottsági megtárgyalásra.
Véleményezésre közzétett anyagok
ARCHIV
Vissza