GARDONY PORTAL - PORTÁL VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK SZÁMÁRA       magyar   english   
 
ingyenes felolvasó program letöltése    Váltás a grafikus oldalra
Véleményezésre közzétett anyagok
ARCHIV
Vissza
 
Társadalmi részvétel az önkormányzati jogszabályalkotásban
Gárdony Településképi Arculati Kézikönyv
Gárdony településképi rendelet véleményezésre
Gárdony több területét érintő módosítás
Felhívás, tájékoztató és fórum
2.3.4M2
4.4.2M
5.1.3M2
5.3.1M2
7.2.1M3
7.3.1M

 
Gárdony Településrendezési Terve - szabályozási tervlapok 
előterjesztés - GÉSZ szabályozási terv
Gárdony több területet érintő módosítás
Gárdony átnézeti TSZ 
09 melléklete - szakhatósági állásfoglalások
SZT jelmagyarázat
7.2.4 M
8 1 3
11.1a 4M
6.4.2 M2
5.3.1.M
4.4.4.M2
7.1..3M
7.4.2.M
___2015. (_._) önkormányzati rendeletaGárdonyi Polgármesteri Hivatal köztisztviselıit megilletı egyes juttatásokról

Tisztelt helyi társadalmi szervezetek, alapítványok, közalapítványok, magánszemélyek, gazdálkodó szervezetek!

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 103/B. §-ának előírásai szerint az önkormányzatoknak rendeletileg kellett szabályozniuk a jogszabályalkotás előkészítésében való társadalmi részvétel szabályait. Ezen előírásnak Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete eleget tett a 13/2007. (IV.25.) önkormányzati rendeletének módosításával.

Az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályait a rendelet 9. sz. melléklete tartalmazza:

9. melléklet a 13/2007. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

 Az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályai
 
 1. A Testületi ülés a december havi munkaterv szerinti ülésén a következő naptári évre jogalkotási programot fogad el.
 2. A jogalkotási program a Testületi ülés munkaterv szerinti ülései szerint tartalmazza:
  1. az új tárgykörben megalkotandó és a hatályos önkormányzati rendeleteket módosító rendelet-tervezetek címét,
  2. az előkészítésért felelős személyek (előterjesztő, közreműködő) megnevezését.
 3. A jogalkotási programban szereplő rendelet-tervezetek kapcsán
  1. a társadalmi szervezet,
  2. alapítvány, közalapítvány
  3. magánszemély
  4. gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: egyeztetésben résztvevő) javaslatot fogalmazhat meg (a továbbiakban: előzetes javaslat).
 4. A egyeztetésben résztvevő az előzetes javaslatát a közreműködőhöz, a rendelet-tervezettel érintett munkaterv szerinti ülést megelőző hetedik hét első napjáig, írásban juttatja el.
 5. Az előzetes javaslat tartalmazza:
  1. az egyeztetésben résztvevő nevét,
  2. az egyeztetésben résztvevő képviselőjének nevét,
  3. elektronikus elérhetőségét, telefonszámát
  4. a rendelet-tervezet címét,
  5. a javaslatot, észrevételt,
  6. a javaslat indokait,
  7. az egyeztetésben résztvevő aláírását.
 6. Az előzetes javaslatot a rendelet-tervezetről szóló előterjesztés bizottsági tárgyalásakor ismertetni kell. Az ismertetésben szerepel az előzetes javaslat rövid összefoglalása, elfogadásának vagy elvetésének indoka.
 7. Az önkormányzat honlapján a Testületi ülési anyagokban közzétett rendelet-tervezettel kapcsolatban az egyeztetésben résztvevő a rendelet-tervezetet tárgyaló Testület ülését megelőző hétfőig írásban módosítást javasolhat (a továbbiakban: módosító javaslat) a jegyzőnél.
 8. A módosító javaslat tartalmazza:
  1. az egyeztetésben résztvevő nevét,
  2. az egyeztetésben résztvevő képviselőjének nevét,
  3. elektronikus elérhetőségét, telefonszámát
  4. a rendelet-tervezet címét,
  5. a jogalkotásról szóló törvényben előírtaknak megfelelő szövegszerű módosítást,
  6. a jogalkotásról szóló törvényben előírt előzetes hatásvizsgálatot tartalmazó dokumentumot,
  7. a jogalkotásról szóló törvényben előírt indokolási kötelezettségnek megfelelő indokolást,
  8. az egyeztetésben résztvevő aláírását.
 9. A hiánytalan javaslatot az illetékes Bizottság ülésén ismertetni kell. Ha az egyeztetésben résztvevő kérte meghallgatását, a bizottság ülésének időpontjáról elektronikusan tájékoztatni kell.
 10. Amennyiben az illetékes Bizottság a javaslatot támogatja, az bizottsági véleményként a Testület elé kerül.
 11. Az egyeztetésben résztvevő a Testület ülésén a 18. §-ban meghatározottak szerint szólalhat fel.
Felhívjuk a figyelmet a javaslattétel formai előírásaira! Ezek hiányában a javaslatok nem kerülnek bizottsági megtárgyalásra.
Véleményezésre közzétett anyagok
ARCHIV
Vissza