Kulturális Alap pályázat

2019.03.28. 10:24

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a 2019. évi költségvetésében biztosított 800.000.-Ft összegű „Kulturális Alap” keret terhére.

A pályázat célja: Kulturális és közművelődési tevékenységek, helyi hagyományok ápolásának, turizmus élénkítését szolgáló tevékenységek, turisztikai célú feladat-ellátások, közösségi életre nevelő programok támogatása. Gárdony Város kulturális életének színesebbé tétele, tevékenységének segítése érdekében a közművelődéssel foglalkozó helyi civil szervezetek, civil társaságok és magánszemélyek támogatása. 

Sport Alap pályázat

2019.03.28. 10:16
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a 2019. évi költségvetésében biztosított 2.500.000.-Ft összegű „Sport Alap” keret terhére.

A pályázat célja: Gárdony Város szabadidő- és versenysportjának segítése érdekében a sporttal foglalkozó helyi civil szervezetek, civil társaságok és magánszemélyek támogatása.

Pályázati kiírás óvodavezetői álláshelyre

2019.03.28. 10:08

 Gárdony Város Önkormányzat a "közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Gárdonyi Óvoda óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

Pályázati kiírás a Gárdony 6036/59 hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítésére

2019.03.28. 09:56

 A pályázatot kiíró szerv: Gárdony Város Önkormányzat (2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.)

Az ingatlan adatai: Gárdony belterület 6036/59 hrsz-ú kivett strandfürdő megjelölésű ingatlan 3171 m2-es része a mellékelt térképvázlat szerint.

 

Pályázati kiírás a Gárdony 7629/2 hrsz-ú terület értékesítésére

2019.02.22. 12:47

A pályázatot kiíró szerv: Gárdony Város Önkormányzat, Székhelye: 2483 Gárdony, Szabadság út 20-22. Az ingatlan adatai: Gárdony, belterület 7629/2 hrsz-ú 3600 m2-es ingatlan.

Pályázati kiírás: Gárdony belterület 2442/2 hrsz-ú ingatlanból a későbbiek során kialakítandó 298 m2-es építési hely

2019.01.24. 19:11
A pályázatot kiíró szerv: Gárdony Város Önkormányzat. Székhelye: 2483 Gárdony, Szabadság út 20-22. A pályázat: nyilvános, egyfordulós. Az ajánlattevők ajánlataikat zártan, cégjelzés nélküli borítékban, 3 példányban – amelyből 1 példányt minden oldalon eredetiben, cégszerű aláírással, magánszemélyeknél eredeti aláírással, illetve a meghatalmazott aláírásával ellátva – a pályázatra utaló jelzéssel nyújthatják be. Az ingatlan adatai: Gárdony belterület 2442/2 hrsz-ú ingatlanból a későbbiek során kialakítandó 298 m2-es építési hely.

Pályázati kiírás - Gárdony, Bóné Kálmán u. 9. ingatlan hasznosítása

2018.12.20. 10:50
Gárdony Város Önkormányzata pályázatot ír ki a Gárdony, belterület 2390 hrsz-ú, a természetben Gárdony, Bóné Kálmán u. 9. szám alatti ingatlan, 80 m2-es része tárgyában. Pályázni a területbérlet módjának és minőségének leírásával lehet, olyan civil szervezeteknek, melyek az ingatlanban gyermekek, fiatalok szociálisan hátrányos helyzetű családok fejlesztését, művészeti nevelését valósítanák meg. Előnyt jelent az elmúlt években a településen végzett hasonló tevékenység.

A Gárdonyi Polgármesteri Hivatal jegyzője pályázatot hirdet műszaki ügyintéző munkakör betöltésére

2018.10.01. 14:33
A Gárdonyi Polgármesteri Hivatal jegyzője pályázatot hirdet műszaki ügyintéző munkakör betöltésére. A munkakör határozatlan időtartamra szól, hat hónap próbaidő kikötésével. Munkavégzés helye: 2483 Gárdony, Szabadság út 20-22. Az ellátandó feladatok: 

Hirdetmény BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018

2017.11.30. 16:23

Gárdony Város Önkormányzat által meghirdetett BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi kiírására 17 fő adta be „A” típusú pályázati anyagát.Gárdony Város Önkormányzata az Ösztöndíjpályázat keretében „A” típusú pályázóknak összesen 77.000.-Ft/hó összeget ítélt meg a 2018. évi tanulmányai támogatására az alábbiak szerint:

Pályázati felhívás - élelmezésvezetői munkakör

2017.11.27. 10:39
Gárdonyi Óvoda a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. Törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet, Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola, élelmezésvezető munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő. A munkavégzés helye: Fejér megye, 2484 Agárd, Iskola utca 2.
Fel