Pályázatok

Aktuális pályázatok | Korábbi pályázatok

Pályázati felhívás anyakönyvvezető és igazgatási ügyintéző munkakör álláshelyére

Beküldési határidő:  2016. augusztus 31.Pályázati felhívás anyakönyvvezető és igazgatási ügyintéző

munkakör álláshelyére

A Gárdonyi Polgármesteri Hivatal (2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.) a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot ír ki anyakönyvvezető és igazgatási ügyintéző kiemelt munkakör álláshely betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű időtartam, 6 hónap próbaidő kikötésével.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Fejér Megye, 2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.

Ellátandó feladatok:

-       belügyi igazgatási feladatok,

-       anyakönyvi igazgatási feladatok,

-       kereskedelmi feladatok,

 Képesítési feltételek: A 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet - a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól – alapján I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett közszolgálati vagy jogi szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és anyakönyvi szakvizsga. II. besorolási osztályban: Középiskolai végzettség és anyakönyvi szakvizsga.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • magyar állampolgárság,
  • cselekvőképesség,
  • büntetlen előélet,
  • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

-    Az alábbi számítógépes programokban való jártasság: ASZA program, EAK program, VISUAL REGISTER, Word, Excel, Internet.

-      A munkakör területén szerzett szakmai tapasztalat,

-       Közigazgatási alap-, illetve szakvizsga megléte,

Pályázattal kapcsolatos határnapok:

A munkakör betölthető: 2016. október 17.

A pályázat benyújtásának határideje: a KSZK honlapján való elsődleges közzétételtől számított 30. nap.

A pályázat részeként benyújtandó íratok, dokumentumok:

-   a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 8. §-ában foglaltak alapján a Kormányrendelet 1. sz. melléklete szerinti formában meghatározott önéletrajzot,

-       iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata,

-       3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

-       nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A döntéshozó fenntartja magának a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

Kinevezés esetén 6 hónap kerül kikötésre.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot zárt borítékban postai úton, vagy személyesen kell benyújtani, Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia, a Gárdonyi Polgármesteri Hivatal jegyzője részére (2483 Gárdony, Szabadság út 20-22. címre), „pályázat anyakönyvvezető munkakörre” feltüntetésével.

 

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást nyújt: Jankovics Zoltánné aljegyző 22/570-237 
Letölthető dokumentumok
Pályázati felhívás - anyakönyvvezető 2016.doc


Eredményhírdetés:  2016. szeptember 30.

Fel