Pályázatok

Aktuális pályázatok | Korábbi pályázatok

Pályázati felhívás szervezői munkakör betöltésére

Beküldési határidő:  2013. augusztus 13. 16:00Gárdony Város Polgármesteri Hivatalának jegyzője pályázatot hirdet szervező munkakör betöltésére.
A munkakör határozott időtartamra szól, munkatársunk betegsége, szülési szabadsága, GYED és GYES- ének ideje alatti helyettesítésére, legfeljebb 2016. 09. 12-ig, hat hónap próbaidő kikötésével.
 
Az ellátandó feladatok:
 
− Rendeletek, szabályzatok, előterjesztések készítése,
 
− Szerződések véleményezése, előkészítése,
 
− Jogszabályváltozások folyamatos nyomon követése,
 
− Az irodavezető munkájának közvetlen segítése.
 
A munkakör betöltésének feltételei:
 
- büntetlen előélet,
 
- magyar állampolgárság,
 
- cselekvőképesség,
 
- a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete
 
22. pontja szerint az I. besorolási osztályban: jogász szakképzettség; államigazgatási és szociális igazgatási  felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű igazságügyi ügyintéző szakképzettség.
 
- önálló, precíz munkavégzés,
 
- számítógép felhasználói szintű ismerete (irodai alkalmazások),
 
Előnyt jelent:
 
− jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
 
Pályakezdők jelentkezését is várjuk!
 
Illetmény és egyéb juttatások megállapítása a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény  alapján történik.
 
A pályázat beérkezésének határideje: 2013 augusztus 13. 16.00 óra
 
A pályázat elbírálásának határideje legkésőbb 2013. augusztus 31.
 
Az álláshely azonnal betölthető.
 
A pályázathoz csatolni kell:
 
- a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók  személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati  statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012.  (III.20.) Korm. rendelet 8. §-ában foglaltak alapján a Kormányrendelet 1. sz. melléklete szerinti formában  meghatározott önéletrajzot,
 
- végzettséget igazoló dokumentumok másolatát,
 
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
 
- nyilatkozatot arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.
 
A jelentkezések benyújtása: Postán, vagy személyesen (zárt borítékban) Kovácsné dr Bozsoki Kornélia
 
jegyző nevére címezve, „pályázat jogi, szervezési ügyintéző munkakörre” feltüntetésével.
 
Cím: 2483 Gárdony, Szabadság út 20-22. (I. em. Jegyzői titkárság, telefon: 22/570-235)
 
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető Dr. Sántha Tibor Szervezési-, Jogi- és Humánpolitikai  irodavezetőtől a 22/570-236-os telefonszámon. 
Kapcsolattartó adatai
neveDr. Sántha Tibor
telefon22/570-236


Fel