Pályázatok

Aktuális pályázatok | Korábbi pályázatok

Pályázati kiírás védőnői álláshelyre

Beküldési határidő:  2014. április 18.Gárdony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  
pályázatot hirdet 
 
védőnő 
munkakör betöltésére. 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 
 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
 
A munkavégzés helye: 2483 Gárdony, Szabadság út 12. 
 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) EszCsM rendeletben foglalt feladatok ellátása Gárdony I. sz. védőnői körzetében. 
 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  
 
Pályázati feltételek: 
-    Egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél (vagy azzal egyenértékűnek elismert oklevél) 
-    Magyar állampolgárság 
-    Büntetlen előélet 
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, dokumentumok: 
 
-    részletes szakmai önéletrajz,  
-    iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítvány másolata,  
-    Az Egészségügyi Szakdolgozók Országos Működési Nyilvántartásában lévő érvényes igazolvány másolata, 
-    3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat a pályázat elnyerése esetében az erkölcsi bizonyítvány kikéréséről, 
-    Nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról, 
-    Nyilatkozat a pályázat nyílt vagy zárt képviselő-testületi ülésen való tárgyalásáról. 
 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2014. június 26. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 18. 
 
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt dr. Drdul Emília nyújt, a 06-30/390-1640-es telefonszámon. 
 
A pályázatok benyújtásának módja:  
A pályázatot zárt borítékban postai úton, vagy személyesen kell benyújtani, Tóth István Gárdony Város polgármestere részére, az alábbi címre: Polgármesteri Hivatal 2483 Gárdony, Szabadság út 20-22. 
 
Kérjük a borítékon feltüntetni: „Védőnői pályázat” 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. május 31. 
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye:  
Gárdony Város honlapja (www.gardony.hu)  
Kapcsolattartó adatai
nevedr. Drdul Emília
telefon06-30/390-1640


Eredményhírdetés:  2014. május 31.

Fel