Pályázatok

Aktuális pályázatok | Korábbi pályázatok

KULTURÁLIS ALAP PÁLYÁZATI KIÍRÁSA

Beküldési határidő:  2007. április 20.Gárdony Város Önkormányzata Kulturális Alapot hozott létre a város kulturális életének támogatására.
 
Célja: Gárdony Város Kulturális rendezvényeinek segítése érdekében a közművelődéssel foglalkozó helyi szervezetek, közösségek (egyesületek, klubok, csoport) támogatása.
 
Pályázat az alábbi célokra nyújtható be:
1. Működési költségekre (pl.: a rendszeres gyakorlási lehetőségek biztosítására: terembérleti díj, infrastruktúra fenntartása és fejlesztése, stb.)
2. Rendezvények szervezése
A pályázat feltételei:
- A támogatás a csoport éves költségeinek felnőttek esetében 80, gyermekek esetében 100%-ig terjedhet (20%-ot tagdíjbevételből vagy egyéb támogatásokból kell fedezni).
- A keret felhasználásáról (a pályázatban megjelölt célok figyelembevételével) a közösség önállóan dönthet, a maradvány a következő évre NEM VIHETŐ ÁT, azt legkésőbb 2008. január 31-ig a Polgármesteri Hivatal pénztárába vissza kell fizetni.
- A támogatás felhasználásáról a 2008. január 31-ig, ill. a csoport megszűnését követő 30 napon belül kell (a pályázaton nyertes személy, ill. szervezet NEVÉRE KIÁLLÍTOTT SZÁMLÁVAL, azok hitelesített másolati példányainak benyújtásával, és összesítőjével) elszámolni a Jegyzői titkárságon, melyhez csatolni kell egy nyilatkozatot arról, hogy az elszámolt bizonylatot más forrás elszámoláshoz nem használták fel.
Az elszámolás határidőre történő elmulasztása a támogatási összeg visszafizetését vonja maga után!
 
Az gazdálkodás szabályainak betartásáról, az előírt nyilvántartások vezetéséről a csoport vezetője gondoskodik.
Pályázatot nyújthat be minden művelődési közösség.
A város rendezvényein a támogatott legalább egy alkalommal felkérésre vegyen részt.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
 
A magánszemély, csoport nevét, létszámát, tevékenységi körét; a vezető neve, címe, (székhelye), telefonszáma
A gazdálkodásért felelős, a pénz felvételére jogosult személyek nevét, lakcímét, az esetleges önálló számlaszámát;
A 2007. évi működési elképzeléseket, gazdasági tervet vagy költségvetést.
Az igényelt összeget, annak felhasználását;
A befogadó intézmény vezetőjének nyilatkozatát, ha a csoport saját helyiséggel nem rendelkezik.
A pályázatokat 2007. április 20-ig kell benyújtani postán, ill. személyesen ügyfélfogadási időben.
 
GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
 
 
Letölthető dokumentumok
12_Kulturlis_alap_kirs_20071.doc


Fel