Pályázatok

Aktuális pályázatok | Korábbi pályázatok

Pályázat építéshatósági ügyintézői munkakör betöltésére

Beküldési határidő:  2008. augusztus 03. 10:55Gárdony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet
építéshatósági ügyintézői munkakör betöltésére 
 
Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság
- büntetlen előélet
- a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló, módosított 9/1995. (II.3.) Korm.rendelet által előírt egyetemi, vagy főiskolai szintű építészmérnöki, építőmérnöki szakképzettség
- közigazgatási alapvizsga/vagy szakvizsga
- legalább 5 éves közigazgatási gyakorlat
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- felhasználói szintű számítógépes ismeret,
- saját gépjármű
 
A pályázathoz mellékelni kell:
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
- végzettséget igazoló okmányok másolatát
- szakmai önéletrajzot
 
Ellátandó feladat:
- építési- használatbavételi engedélyezés
- környezettanulmányok, helyszínelések végzése
- építésrendészeti ellenőrzések
- szakhatósági közreműködés
- bizottsági anyagok előkészítése
 
Az álláshoz kapcsolódó illetmény:
- A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szerint
 
Pályázati határidő:
- 2008. szeptember 01.
 
A pályázat benyújtása: 
- Írásban a pályázati határidőn belül a jegyzőhöz
 
Cím: Polgármesteri Hivatal 2483 Gárdony, Szabadság u. 20-22.
Kovácsné dr.Bozsoki Kornélia jegyző
 
A borítékon fel kell tüntetni: „építéshatósági ügyintéző”
 
Eredményes pályázat esetén a határozatlan időre szóló kinevezés 6 hónap próbaidő kikötésével, 2008. szeptember 15. napjától tölthető be.
 
A pályázatokat a jegyző, a kinevezési jogkör gyakorlója bírálja el. 


Fel