Pályázatok

Aktuális pályázatok | Korábbi pályázatok

Pályázati felhívás - városi lap

Beküldési határidő:  2011. december 16. 10:00PÁLYÁZATI   FELHÍVÁS
 
 Gárdony Város Önkormányzata pályázatot hirdet a városi lap elkészítésére és terjesztésére 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszakra. A lap célja az itt élő emberek tájékoztatása a település életéről, az önkormányzat döntéseiről, a kulturális és sporteseményekről, a civil szervezetek és az intézmények működéséről. Az újság az állandó lakosság számára ingyenes, 3700 példányban jelenik meg, minimum 12 oldal terjedelemben, évente 12 alkalommal (havonta). A lapban szereplő hirdetések nem haladhatják meg a terjedelem 40 %-át, a címoldalon 30 %-nál több reklám nem lehet.
 
 A pályázó feladata:
a lap szerkesztése, részletes tájékoztatás a testületi ülésekről, cikkek írása, tördelés, nyomdai előállítás, terjesztés, hirdetésfelvétel,
a feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket a pályázónak kell biztosítania, egyes feladatok (pl. tördelés, nyomtatás, terjesztés) esetén alvállalkozó bevonása lehetséges,
kötelezettséget kell vállalni a pontos, ütemezett megjelenésre és terjesztésre.
 A lap megjelenéséhez az önkormányzat az éves költségvetésében meghatározott összeg erejéig hozzájárul. A hirdetési bevételek minimum 20 %-a az önkormányzatot illeti meg. A havi reklámbevételből azokban az esetekben, amikor az oldalszám eléri a 16-ot (további 2 színes és 2 fekete-fehér oldal) 15 % illeti meg az önkormányzatot.
 
 
Előnyben részesül az a pályázó:
 
aki kedvezőbb árajánlatot ad,
aki a lap megjelenésében magasabb színvonalat vállal (pl. színes oldalak).
 
A pályázatnak tartalmaznia kell:
a megjelentetni kívánt lap teljes nevét (címét),
az újság felépítését, szerkezetét bemutató részletes leírást (témák, rovatok) és megjelenési paramétereit (formátum, terjedelem, szín, gyakoriság),
a pályázó szakmai hátterét, kapcsolatát Gárdonnyal,
a kivitelezés munka- és ütemtervét (anyaggyűjtés, szerkesztés, előállítás, terjesztés),
részletes árajánlatot.
 
 
A pályázat beérkezési (nem postára adási) határideje:
 
2011. december 16. péntek, de. 10.00 óra
 
Helye:    Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Titkárság (2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.,
 
II. emelet 208. iroda) 


Fel