Pályázatok

Aktuális pályázatok | Korábbi pályázatok

A Kulturális Alap Pályázati Kiírása

Beküldési határidő:  2013. március 25. 18:00Gárdony Város Önkormányzata Kulturális Alapot hozott létre a város kulturális életének támogatására.

KULTURÁLIS ALAP PÁLYÁZATI KIÍRÁSA
 
Gárdony Város Önkormányzata Kulturális Alapot hozott létre a város kulturális életének támogatására.
 
Célja: Gárdony Város Kulturális rendezvényeinek segítése érdekében a közművelődéssel foglalkozó helyi szervezetek, közösségek (egyesületek, klubok, csoport) támogatása.
 
Pályázat az alábbi célokra nyújtható be:
1. Működési költségekre (pl.: a rendszeres gyakorlási lehetőségek biztosítására: terembérleti díj,infrastruktúra fenntartása és fejlesztése, stb.)
2. Rendezvények szervezése
 
A pályázat feltételei:
• A támogatás a csoport éves költségeinek felnőttek esetében 80, gyermekek esetében 100%-ig terjedhet (20%-ot tagdíjbevételből vagy egyéb támogatásokból kell fedezni)
• A keret felhasználásáról (a pályázatban megjelölt célok figyelembevételével) a közösség önállóan dönthet, a maradvány a következő évre NEM VIHETŐ ÁT, azt legkésőbb 2014. január 31-ig a Polgármesteri Hivatal pénztárába vissza kell fizetni.
• A támogatás felhasználásáról a 2014. január 31-ig, ill. a csoport megszűnését követő 30 napon belül kell (a pályázaton nyertes személy, ill. szervezet NEVÉRE KIÁLLÍTOTT SZÁMLÁVAL, azok hitelesített másolati példányainak benyújtásával, és összesítőjével) elszámolni a Jegyzői titkárságon, melyhez csatolni kell egy nyilatkozatot arról, hogy az
elszámolt bizonylatot más forrás elszámoláshoz nem használták fel. Az elszámolás határidőre történő elmulasztása a támogatási összeg visszafizetését vonja maga után!
• A gazdálkodás szabályainak betartásáról, az előírt nyilvántartások vezetéséről a csoport vezetője gondoskodik.
• Pályázatot nyújthat be minden művelődési közösség.
• A város rendezvényein a támogatott legalább egy alkalommal felkérésre, térítésmentesen vegyen részt.
• Az a pályázó, aki a 2012. évi támogatással nem számolt el, nem pályázhat.
 
A pályázatnak tartalmaznia kell:
• A magánszemély, csoport nevét, létszámát, tevékenységi körét; a vezető neve, címe, (székhelye), telefonszáma
• A gazdálkodásért felelős, a pénz felvételére jogosult személyek nevét, lakcímét, az esetleges önálló számlaszámát;
• A 2013. évi működési elképzeléseket, gazdasági tervet vagy költségvetést.
• Az igényelt összeget, annak felhasználását;
• A befogadó intézmény vezetőjének nyilatkozatát, ha a csoport saját helyiséggel nem rendelkezik.
• Hány alkalommal, és milyen pénzügyi feltételekkel működött közre a város rendezvényein.
 
A pályázatokat 2013. március 25-ig kell benyújtani postán, ill. személyesen ügyfélfogadási időben.
 
GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA


Fel