Felhívás partnerségi egyeztetésre és értesítés lakossági fórum tartásáról
2017.06.02. 14:22
Ezúton tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, az ingatlantulajdonosokat, az érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezeteket, az érintett helyi önkormányzati szerveket, vallási közösségeket és intézményeket, mint partnereket, hogy Gárdony Város Önkormányzata  a  város közigazgatási területének egészére a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv felülvizsgálatát kezdi meg és Településképi Arculati Kézikönyvet, Településképi Helyi Rendeletet alkot. 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. Rendelet (továbbiakban KormR.), valamint a partnerségi egyeztetés szabályait megállapító 4/2017. (IV.3) Önkormányzati rendelet alapján ezúton értesítem a partnereket.  

 A településrendezési eszköz tervezett felülvizsgálatával és a Településképi Arculati Kézikönyvvel, Településképi Helyi Rendelettel kapcsolatosan előzetes tájékoztatás kérhető ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal 201. számú irodájában személyesen és a 06-22/570-027, 06-22/570-028, 06-22/570-100 telefonszámokon a 238 melléken.

 A feladatok ismertetése és véleményezése tárgyában 2017. június 22-én csütörtökön 14.00 órai kezdettel a Gárdonyi Polgármesteri Hivatal földszinti tanácstermében lakossági fórumot tartunk.

 A közzétett felhívás és tájékoztatás alapján a partnerek írásban és a lakossági fórumon szóban észrevételeket, javaslatokat tehetnek.

 Írásos észrevételeket, javaslatokat legkésőbb a lakossági fórumtól számított 8 napon belül a Gárdonyi Polgármesteri Hivatalhoz papír alapon és az onkormanyzat@gardony.hu e-mail címre lehet megküldeni, benyújtani.

 A partnerségi egyeztetésben részt vevő partner: a lakosság, az ingatlantulajdonosok, az érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek, az érintett helyi önkormányzati szervek vallási közösségek és intézmények.

Gárdony, 2017. június 2.                                                               

Tóth István

polgármester 

Fel