Alacsony influenza aktivitás
2018.04.20. 08:28
A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint 2018. április 9 és április 15. között (2018. 15. hetében) a megyében - az előző heti 395 beteggel szemben -203 fő, az előző hetinél 48,5%-kal kevesebb beteg fordult orvoshoz influenza-szerű tünetekkel.  

A 100 ezer lakosra vonatkoztatott megyei megbetegedési arány 48,8%ooo-nek bizonyult, a regisztrált betegszám a megyei járványküszöb értéke egy harmada. Az influenzaszerű meg-betegedésekkel orvoshoz fordulók aránya mindhárom járási népegészségügyi osztály illeté-kességi területén tovább csökkent. A területi morbiditás továbbra is legmagasabb a Székes-fehérvári Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály illetékességi területén 76,4%ooo; ezt követi a Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály illetékességi területe 32,3%ooo; a Móri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály illetékességi területéről nem jelentettek megbetegedést. A megye egész területén az influenzaszerű megbetegedések számának csökkenése a 15. héten tovább folytatódott, a 100 ezer lakosra vonatkoztatott megbetegedési arány mindhárom járási népegészségügyi osztály illetékességi területén és megyei szinten a járványos küszöbérték alatt van. Az influenza aktivitás az alacsony tarto-mányban van.
 
Az influenzaszerű tünetekkel orvoshoz betegek 6,0%-a 0-14 éves gyermek; 40,0%-a 15-34 éves fiatal felnőtt volt. A 35-59 évesek korcsoportjába tartozott a betegek 34,0%-a; 20,0%-uk pedig a 60 éven felüliek közül került ki. Az influenzaszerű megbetegedések előfordulási gyakorisága a 25-34 évesek, a 15-24 évesek és az 1-2 évesek között volt a legmagasabb.
 
A kórházi influenzajelentő szolgálat adatai szerint a 15. naptári héten az influenza, illetve influenzaszerű megbetegedés miatt kórházi ápolást igénylő beteg továbbra sem került felvé-telre. Influenzaszerű megbetegedések halmozódásáról a 2018. év 15. hetében sem érkezett jelentés.
 
Magyarországon a tájékoztató elkészítéséig 2017. 40. hetétől a beküldésre került 1 404 be-tegtől származó feldolgozott légúti mintából 483 betegnél igazoltak influenza B és 129 be-tegnél influenza A vírus okozta fertőzést. Huszonnyolc főnél Légúti óriássejtes vírust és harmincnégy főnél adenovírus okozta fertőzést igazoltak. Megyénk területéről a jelentés írásáig nem igazoltak további fertőzést, így a jelentés írásáig 20 influenza B és 8 influenza A vírus került azonosításra, valamint három adenovírus és egy Légúti óriássejtes vírus kóroki szerepe igazolódott. Az influenza pozitivitási arány 54,0%-nak felelt meg. A kimu-tatott influenzavírusok között (71,4%) továbbra is az influenza B vírus volt a felelős.
 
Influenza figyelőszolgálat adatai (megbetegedési arány 100 ezer lakosra) 2017/2018. évi influenza szezonban, Fejér megyében:
 
 

 Járási Népegészségügyi Osztály illetékességi területe

13.hét

14.hét

15.hét

Dunaújváros, Sárbogárd

280,7

93,6

32,3

Mór, Bicske

73,6

5,3

0,0

Székesfehérvár

221,5

127,9

76,4

FEJÉR MEGYE

212,0

94,8

48,8

 
 
Fejér Megyei Kormányhivatal
 
Fel