A Gárdonyi Polgármesteri Hivatal jegyzője pályázatot hirdet műszaki ügyintéző munkakör betöltésére
2018.10.01. 14:33
A Gárdonyi Polgármesteri Hivatal jegyzője pályázatot hirdet műszaki ügyintéző munkakör betöltésére. A munkakör határozatlan időtartamra szól, hat hónap próbaidő kikötésével. Munkavégzés helye: 2483 Gárdony, Szabadság út 20-22. Az ellátandó feladatok: 

 Az ellátandó feladatok:
 • útellenőri feladatok ellátása, azonnali hibaelhárításról intézkedés,
 •  a város közigazgatási területén létesülő új, vagy felújításra kerülő közlekedési létesítmény esetében kivitelezés ellenőrzése,
 • az önkormányzat út- és járdahálózata valamint csatlakozó létesítményeinek üzemeltetési és fenntartási tevékenységének előkészítése, ellenőrzése,
 • hatósági engedélyek kiadása,
 •  Nyilvántartásokat vezetése, statisztikai adatot szolgáltatása,
 •  Közterület igénybevételének engedélyezése,
 •  Közterület elnevezéseivel kapcsolatos feladatok ellátása,
 •  Házszámozás,
 •  Közreműködés a rendezési tervek megvalósítását célzó előkészítő munkálatokban,
 •  Közműügyek,
 •  Közmű elhelyezési kérelmek elbírálása, véleményezése, építés szakhatósági véleményezése
 •  Közvilágítás üzemeltetési ügyei
A munkakör betöltésének feltételei:
 • büntetlen előélet,
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete 3. pontja szerint közlekedési és műszaki biztonsági feladatkörben szükséges végzettség:
 • Az I. besorolási osztályban:
Felsőoktatásban szerzett műszaki, közszolgálati, környezetgazdálkodási, jogi, gazdaságtudományi, bölcsészettudományi, természettudományi, agrár szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és műszaki, környezetgazdálkodási felsőfokú szakképesítés, valamint mérésügyi területen mérésügyi hitelesítő vizsga, műszaki biztonsági területen műszaki-biztonsági felügyelői szakvizsga.
- A II. besorolási osztályban:
Műszaki, közszolgálati, erdészet és vadgazdálkodási középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és műszaki, közszolgálati, erdészeti és vadgazdálkodási, kertészeti és parképítési szakképesítés, valamint mérésügyi területen mérésügyi hitelesítő vizsga, műszaki biztonsági területen műszaki-biztonsági felügyelői szakvizsga.
 • számítógép felhasználói szintű ismerete,
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
Előnyt jelent:
 • mélyépítő szakképzettség, közlekedésmérnök, építőmérnök (vízellátási és csatornázási, vízépítő) végzettség,
 • hasonló területen szerzett gyakorlat,
 • számítógép felhasználói szintnél magasabb szintű ismerete,
 • Gárdonyi járás közigazgatási területének ismerete,
 • közigazgatási alap- illetve szakvizsga megléte,
 • B kategóriás jogosítvány
 • saját gépkocsi használata
Illetmény és egyéb juttatások megállapítása a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján történik.
 
A pályázat benyújtásának határideje: a KSZK honlapján való elsődleges közzétételtől számított 15 nap.
A pályázat elbírálásának határideje legkésőbb 2018. november 15.
Az álláshely betölthető: 2018. december 01.
 
A pályázathoz csatolni kell:
 • a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 8. §-ában foglaltak alapján a Kormányrendelet 1. sz. melléklete szerinti formában meghatározott önéletrajzot,
 • végzettséget igazoló dokumentumok másolatát,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
 • nyilatkozatot arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A kiírásnak megfelelő pályázatokat Gárdony Város Jegyzője bírálja el. Az elbírálás eredményéről a pályázók értesítést kapnak. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.
 
A jelentkezések benyújtása: Postán, vagy személyesen (zárt borítékban) Kovácsné dr Bozsoki Kornélia jegyző nevére címezve, „pályázat műszaki ügyintéző munkakörre” feltüntetésével.
Cím: 2483 Gárdony, Szabadság út 20-22. (I. em. Jegyzői titkárság, telefon: 22/570-235)
 
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető Jankovics Zoltánné aljegyzőtől a 22/570-237-es vagy a 06-30/850-5965-ös telefonszámon.
 
Fel